Nyomtatás

Az MPPPOT XIV. ORSZÁGOS KONGRESSZUSÁNAK ABSZTRAKTJAI

A konferencia témája: Az életkezdet rendje / trendje. Termékenység, nehezítettség, asszisztált reprodukció és következményeik. 

A Kongresszusra résztvevőként itt tud regisztrálni: https://goo.gl/forms/Oxd7j3HUiNIqhiyw1

Fontos: A szombati műhelyekre feliratkozni kizárólag személyesen, a konferencia helyszínén lehet a regisztrációs pultnál, péntek reggeltől. 

2017.02.24. péntek 9:30: Megnyitó

 

Első ülés. Üléselnök: Andrek Andrea

2017.02.24. péntek, 9:45 ELŐADÁS 1:

Stressz és infertilitás

Előadó: dr. Bödecs Péter szülész-nőgyógyász szakorvos, az MPPPOT elnöke. 

Szent György Egészségcentrum Győr, Karolina Kórház Mosonmagyaróvár, Margit Kórház Csorna. 

ABSZTRAKT: A krónikus stressz és az infertilitás ismerten összefüggő és egymást erősítő jelenségek. A pszichoszociális distressz infertilitást, az infertilitás pedig pszichoszociális distresszt okozhat. A reprodukciós technikák gyors és hatékony módszert kínálnak mind az ismert okú infertilitás, mind az ismeretlen eredetű szubfertilitás esetében. Ezek a protokollok a pszichoterápiás megközelítés látványos térvesztését eredményezték.

Az előadásban arra keressük a választ, hogy milyen szempontok szólhatnak az interdiszciplináris szemlélet mellett az infertilitás gondozása során, valamint megnézzük, hogy milyen hátrányokkal járhat a magas hatékonyságú, rövid időhatású, célorientált medikális kezelés.

2017.02.24. péntek, 10:05 ELŐADÁS 2:

A meddőség, azaz a ’biológiai kreativitás’ nehezítettségének lelki hátteréről.

Előadó: Dr. Hadházi Éva PhD, Károli Gáspár Református Egyetem, Pszichológiai Intézet, Fejlődéslélektani Tanszék, egyetemi docens, az MPPPOT elnökségi tagja.

ABSZTRAKT: Napjainkra jó néhány társadalomban, köztük Magyarországon is, egyre inkább felértékelődött az önmegvalósítás. Az önkiteljesedés, a növekedés, humán-specifikus szükségleteink csúcsán helyezkedik el, önálló motivációs erővel bír. Személyiségünk fejlődésében komoly szerepet játszik ez a belső törekvés, önmagunk meghaladására, kreativitásra sarkall. A különböző életkorokban más-más lehetőség kínálkozik a hatékonysági vágyunk kielégítésére, saját testi, lelki, szellemi képességeink és a szocializációs normák, elvárások feltételrendszeréhez és a körülményekhez alkalmazkodva. Erikson pszichoszociális fejlődéselmélete szerint identitásunk és felnőttségünk bizonyítéka, hogy képesek vagyunk az elkötelezett, kölcsönösségen alapuló intim kapcsolatok kialakítására és fenntartására, valamint társadalmilag értékelt produktivitásra, aminek egyik lehetséges megvalósulása a következő generáció „megteremtése” és a róla való gondoskodás. Így érthetővé válik, az a gyakran elhúzódó krízis és fájdalom, amit a kívánt gyermekáldás késése, vagy elmaradása okozhat az egyénben, a párban, hisz a gyermek iránti vágy, a gyermekvállalási szándék frusztrációja az identitást, az öndefiniálást alapvetően érinti. A WHO szerint minden 4 párból egy terméketlen a fejlett világban.

Előadásomban azokra a lehetséges, elsősorban pszichológiai megközelítésekre térek ki, melyek a nehezített gyermekáldás hátterében illetve azzal összefüggésben álló tényezőket modellálják. A meddőséggel foglalkozó kutatások rávilágítottak, hogy a természetesnek vett „biológiai kreativitás” érvényesüléséhez bonyolult pszichoszociális feltételrendszer összerendezett, adaptív működésére van szükség. A biológiai adottságok, intrapszichés tényezők, a szűkebb - tágabb közösségeinkben megélt személyközi kapcsolatok, környezeti és kulturális hatások mind-mind befolyásolják a termékenységet és amennyiben szükségessé válik, gazdagítják a beavatkozási lehetőségeket.  Fontos hangsúlyozni, hogy a terméketlenség nem csupán egy egyéni reprodukciós probléma, orvoslása igen összetett, komoly egészségügyi, pszichoszociális kérdéseket vet fel és hosszú távú demográfiai és társadalmi következményei vannak. 

2017.02.24. péntek, 10:25. ELŐADÁS 3: 

Kell a gerjedelem ?/! Gondolatok a humán reprodukció pszicho-emotiv vonatkozásairól 

Előadó: Dr. Varga Katalin, PhD, egyetemi professzor, tanszékvezető.

ABSZTRAKT: A modern szülészeti gyakorlat, sőt már az asszisztált reprodukció majd a tápszeres táplálás is olyan beavatkozásokkal „tarkítja” a humán reprodukció lépéseit, amelyek mind távolabbra vezetnek a természetes formától. Az előadás során annak átgondolására hívom a közönséget, hogy milyen ára lehet (van) annak, hogy ezzel a természetes formáknál még érvényesülő affektív-motivációs tényezőket figyelmen kívül hagyjuk. Gondolatmenetem szerint a jelenlegi folyamat sürgős korrekcióra szorul, mert a pszichoemotiv tényezők háttérbe szorítása nehezíti a következő nemzedék reprudukciós kedvét, és ez mind erőteljesebb negatív spirált hoz létre.

2017.02.24. péntek, 10:45. ELŐADÁS 4:  

Mai Magyar Meddőségi Misztérium 

Előadódr. Fülöp István, Meddőségi és Endoszkópos részlegvezető főorvos Róbert Károly Magánkórház

Magyarországon a fejlett társadalmakhoz hasonlóan az utóbbi évtizedekben egyre növekszik a meddőséggel küzdő párok száma. Hazánkban jelenleg kb. 150-180.000 pár küzd termékenységi problémákkal. Előadásomban a meddőséghez vezető okokat, a modern diagnosztikai és kezelési lehetőségeket ismertetem.

11:05-11:20 Megbeszélés - kérdések, megjegyzések a hallgatóság köréből

11:20-11:50 Kávészünet

 

Második ülés. Üléselnök: Orosz Katalin

2017.02.24. péntek, 11:50. ELŐADÁS 5:

Önalávetéstől az önátadásig

ElőadóMolnár Judit, klinikai szakpszichológus

ABSZTRAKT: A gyerekvállalás korunk jószerivel egyetlen életre szóló elköteleződése. Visszatérő téma az önfeladás és a felelősségtől való félelem. Az előadás áttekinti, hogy a test nyelvén hogyan „kerülhető el” a fogamzás, nemzés, a tudatos akarás helyett a tudattalan félelmeknek megfelelően. Akarattal az önalávetés lehetségesnek tűnik. A beteljesedett szexualitás a feminim és maszkulin oldalról is odaadás. Mi segíti, hogy felébredjen a vágy az önátadásra? Egy szomatikus bajokban bővelkedő és egy női oldalon elvileg akadálytalan adottságok mellett sikertelen lombikozások után kezdődő két terápiás történet segíti a téma mélyebb megismerését. 

2017.02.24. péntek, 12:10. ELŐADÁS 6: 

A fogantatás képei – Barangolás belső tájakon

ElőadóRappold Szidónia, pszichológus, perinatális szaktanácsadó

ABSZTRAKT: Perinatális pszichológusként gyakran találkozom olyan nőkkel, akik többéves „próbálkozás” után sem fogannak meg annak ellenére, hogy az orvosi vizsgálatok szervi elváltozást nem mutatnak ki náluk. Krízishelyzet elé állítja ez a párokat, hiszen a fajfenntartás ösztöne ősi erő, ezért a gyermek utáni vágy a személyiségfejlődésnek egy nagy hajtóereje. Nehéz azt megbecsülni, hogy mennyien vannak kényszerűen gyermek nélkül és kik azok, akik tudatosan vállalják a gyermektelenséget. A WHO szerint a meddőség világszerte a reproduktív lakosság 10-20%-át érinti, Magyarországon ez megközelítőleg 150 ezer párt jelent. 

A fogantatáshoz a test és a lélek együttes beleegyezésére van szükség mind a női, mind a férfi oldalon, ellenkező esetben a megtermékenyülés nem jön létre. Sok esetben a pár tudatos szinten a gyermek utáni vágyát fejezi ki, de a tudattalan motívumok a gyermekáldás ellen hatnak. Meggyőződésem, hogy a meddőséget nagy arányban ezek a tudattalan lelki problémák idézik elő, és ezek feltárásával, feldolgozásával javítható a termékenység. 

Ennek egyik útja a meditáció, amely elősegíti, hogy a személy átélje, felfedezze, rendszerezze a külső realitás és a belső világa valóságait a szimbólumok közvetítésével. A szimbólumterápiák segítenek a tudattalan és a tudatos szintek között kapcsolatot teremteni, hogy a mélyen gyökerező gátló erőket felszínre hozva gyógyítsanak. Előadásomban az autogén tréning meditációs képanyagának belső tájait felhasználva, terápiás folyamatokból kiemelt példákkal illusztrálom, hogyan jelenik meg az élet, a jövő a belső képekben, ahogyan az asszonyok a meddő állapottól haladnak a termékenység felé.

2017.02.24. péntek, 12.30.  ELŐADÁS 7:

Császármetszés-frekvencia csökkentésének lehetőségei.

Előadódr. Póka Róbert, szülész-nőgyógyász szakorvos, professzor, tanszékvezető egyetemi tanár

ABSZTRAKT: A császármetszések gyakoriságának emelkedése világszerte gondot okoz. A jogi környezet, a finanszírozási protokoll, az ellátó rendszer hierarchiája és a társadalmi elvárások egyaránt meghatározó szerepet játszanak a trendek alakulásában. A változtatás kulcsa nem a szakorvosi tevékenység császármetszés-ellenes irányultságának kierőszakolásában rejlik, hanem az okok megszüntetésében. Ezek között legfontosabbak a szülésznői munka presztizsének visszaállítása a jogi és felelősségi kör szélesítésével, az orvosi jogi és felelősségi kör korlátozása pathológiás esetekre valamint a fogyasztói felelősség felemelése a fogyasztói jogok szintjére. A gyakorlati megvalósítás hatékony eszközei között szerepelnek a császármetszések indikációinak rendszeres auditálása, abszolút ellenjavallat hiányában a természetes szülésre való felkészítés, a magas rizikó helyén való értelmezése, a fájásgyengeség türelmes kezelése, abszolút ellenjavallat hiányában az idő előtti burokrepedés konzervatív kezelése, az orvosilag nem indokolt indukciók kerülése és a külső fordítás támogatása.

2017.02.24. péntek, 12:50  ELŐADÁS 8: 

Értékes gyermek = császármetszés? Nem. Az asszisztált reprodukció szülészeti kihívásai.

ElőadóDr. Ujvári Attila, szülész-nőgyógyász szakorvos

ABSZTRAKT: "Szomorú" hírek Flandersből (Észak-Belgium): 1866 asszisztált reprodukcióval és 15988 spontán fogand várandósság összehasonlításával arra az eredményre jutottak, hogy az ART babáknak 1,4x nagyobb esélye van programozott császárral születni. Vajon a magyar statisztikák is csak ilyen mértékű kockázatfokoódást mutatnak? "Too precious to push." Érvek, ellenérvek, gondolatok és tapasztalatok. 

 

2017.02.24. péntek, 13:10–13:20

Megbeszélés - kérdések, megjegyzések a hallgatóság köréből

13:20-14:30 EBÉD

 

Harmadik ülés. Üléselnök: Molnár Judit

2017.02.24. péntek, 14:30. ELŐADÁS 9: 

Korábban jönnek világra az asszisztált reprodukció útján fogant magzatok?

Előadódr. Nádor Csaba, neonatológus szakorvos, Magyar Honvédség Egészségügyi Központja Szülészeti és Nőgyógyászati osztály PIC vezetője

ABSZTRAKT: Az elmúlt évtizedekben az asszisztált reproduktív technikák (ART) alkalmazása nagyon sok infertilis pár számára tette lehetővé a gyermekvállalást. Ismert adat, hogy az ikerterhességek gyakrabban vezetnek koraszüléshez. Ez sajnos igaz az IVF-ET útján fogant egyes várandósságokra is, szignifikánsan magasabb a koraszülések (OR 1,95-1,98) és a 2500 gramm alatti születési súlyú (LBW)(OR 1,6) újszülöttek aránya. Több tényező lehet, ami az ART esetében koraszüléshez vezet. Az eljárások közül gyanúba kerülnek a gyógyszerek, a manipulációk az ivarsejtekkel és az embriókkal, a petefészek stimuláció káros hatásai vagy az endometrium befogadóképessége. Feltehetően szerepet játszik az extrém szülői aggodalom is, hiszen ezek a párok többnyire magasabb társadalmi-gazdasági környezetben élnek, és az állapotot egyfajta prémium terhességnek élik meg. Ez magyarázhatja azt az adatot is, hogy a mesterséges úton fogant terhességek gyakrabban fejeződnek be elektív császármetszéssel.

Az IVF és/vagy ICSI technikával fogant terhességekből született gyermekek között a veleszületett rendellenességek aránya jóval magasabb (RR 1,37), a legnagyobb különbség az idegrendszert érintő elváltozások között figyelhető meg (RR 2,01). Az izraeli PIC hálózat adatbázisából kiderül, hogy az 1500 gramm alatti születési súlyú (VLBW) koraszülöttek 10%-a származik ART várandósságból, a VLBW ikrek 60%-a, a hármasikrek 90%-a mesterséges úton fogant.

 

2017.02.24. péntek, 14:50.  ELŐADÁS 10:  

A koraszülés hatás a szülők pszichés állapotára.

ElőadóDr. Török Zsuzsa PhD, klinikai szakpszichológus, Debreceni Egyetem 

ABSZTRAKT: Egyre több tanulmány igazolja, hogy az éretlen vagy beteg újszülött perinatális intenzív centrumban való ápolása traumatikus életesemény a szülők számára. Az előadás bemutatja az anyák és az apák esetében kimutatható negatív pszichés következményeket. Kiemeli a pszichés zavarok kialakulásában és fenntartásában fontos szerepet játszó rizikótényezőket. Külföldi tapasztalatokból merítve vázolja a pszichés zavarok szűrésének lehetőségeit, optimális időpontjait. Végül összefoglalja az alkalmazható prevenciók, intervenciók lehetséges formáit és módszereit. Kitér a Klinikán évek óta hatékonyan működő anyacsoport bemutatására. Végül igyekszik útmutatást adni az itthon még csak gyermekcipőben járó, de egyre fontosabb munkához.

2017.02.24. péntek, 15:10. ELŐADÁS 11: 

Életkezdet - az első két óra fontossága.

ElőadóLiptákné Horváth Zsuzsanna, perinatális szaktanácsadó, az MPPPOT alelnöke

ABSZTRAKT: A születés utáni első néhány életóra kiemelt jelentőségű az anya-gyermek kötődés alakulása szempontjából. Előadásomban röviden áttekintem a nemzetközi ajánlásokat az újszülött-ellátás első óráira vonatkozóan: a korai bőrkontaktus és a szoptatás lehetőségének biztosítása kiemelt helyet kap a WHO ajánlásokban az elmúlt évtizedekben. A magyar irányelveket és a szülészet-nőgyógyászati illetve neonatológiai orvosi protokollok szövegeit elemezve áttekintem, hogy ezekben a protokollokban a nemzetközi kutatások és irányelvek hogyan jelennek meg, vagy hogyan vagy mikor nem jelennek meg. Végül a magyarországi gyakorlatra vonatkozóan idézek néhány példát és releváns kutatást.

2017.02.24. péntek, 15:30. ELŐADÁS 12:

Befolyásolja-e a terhességi motiváció a szülészeti kimenetelt?     Szeverenyi Peter

Előadódr. Szeverényi Péter, PhD, szülész-nőgyógyász szakorvos, klinikai szakpszichológus, ny. egyetemi docens. 

ABSZTRAKT: A várandóssággal, a magzattal kapcsolatos érzelmi viszony már a fogamzás bekövetkezte előtt befolyásolja a családtervezést, a várandósság, a szülő – gyermek kapcsolat alakulását, a gyermek személyiségfejlődését, a családi kapcsolatok rendszerét. A terhességi motiváció több forrásból táplálkozik. A főbb összetevők a következők: (1) a gyermek utáni vágy, (2) félelem a gyermektől, (3) a terhesség, mint stressz. A motivációs tényezők egy része tudatos, míg más része kevéssé vagy egyáltalán nem tudatos. Az egyes tényezők individuálisan változó súllyal játszanak szerepet, de a gyermek vállalásával kapcsolatos döntéshozatali folyamatra lényeges hatással vannak. Ha a nő, a pár nem tudja az - esetenként egymással ellentétes - tényezőket mérlegelni, és inadekvát döntés születik, akkor pszichés és/vagy pszichoszomatikus zavar keletkezhet. A szerzők áttekintik a motivációs tényezőket, a terhességi motiváció megközelítésének, vizsgálatának lehetőségeit, ismertetik saját megfigyeléseiket.”

2017.02.24. péntek, 15:50–16:10

Megbeszélés - kérdések, megjegyzések a hallgatóság köréből

16:10-16:45 Kávészünet

 

Negyedik ülés. Üléselnök: Dr. Hadházi Éva

2017.02.24. péntek, 16:45. ELŐADÁS 13:

Fogantatás, várandósság és születés a népmesében.

ElőadóDr. Nagy Gabriella Ágnes, PhD kutató, Alkalmazott Narratológiai Műhely, Debreceni Egyetem

ABSZTRAKT: A 17. századtól nyomon követhető a népmesék tanító-erkölcsi szempontú átírása a polgáriasodásnak és a gyerekirodalom megjelenésének köszönhetően. Ezekből a mesékből kihagyták az illetlennek gondolt szövegrészeket. A népmesék szóbeliségből felgyűjtött változatai azonban megőrizték az élet minden aspektusát felölelő történeteket, ezért számos példát találni születésjelenetekre. Előadásomban azt vizsgálom, hogyan jeleníti meg a népmese a megzavart, asszisztált fogantatást szimbolikus képekkel (Jakab István: Hüvely Matyi), hogy elbeszélje a traumatizált perinatális időszak későbbi következményeit. A csodás születés részletesen elbeszélt képei keretezik és teszik körkörössé Busa Viktor meséjét. Tóth Krisztina a traumatizált várandósság, az elhagyott csecsemő toposzát beszéli el népmeseátiratában, és a születés képeinek felidézését teszi meg a gyógyulás kulcseseményének. Ezekből a szövegekből kiolvasható, hogyan „gondolkodik” a kultúra a születés tétjéről.

2017.02.24. péntek, 17:05. ELŐADÁS 14: 

A lélek vagyunk - A fenomenológiai embriológia és dinamikus morfológiai alapvetései.

ElőadóAndrek Andrea, pszichológus, az MPPPOT alelnöke

ABSZTRAKT: Fenomenológiai embriológia és dinamikus morfológia egyfajta válasz a modern genetika és neuropszichológia redukcionizmusára: az egyre kisebb egységek és ok-okozatok feltárása helyett az egész, a forma, a „Gestalt” áll figyelme központjában. Az emberi organizmust annak megjelenésében írja le, hogy közelebb kerülhessen a legalapvetőbb alakot öltő gesztusok dinamikájának megértéséhez. Dinamikus morfológiai megközelítés a fogantatás lényegét a mozgás és gesztus történésein át a „megtestesülés” (enbodyment) aktusaként értelmezi, az embrionális fejlődésre pedig morfológiai viselkedésként tekint. A karteziánus test-elme szemlélettel szemben, amely a lelket, az elmét meghatározott régióban, elsősorban az agyban lokalizálja, e dinamikus megközelítés szerint az elme mindenütt ott van: testünk az elménk működése. Lélek és test vagyunk kezdetektől.

Az előadás áttekinti a dinamikus morfológia és fenomenológiai embriológia elméletalkotóinak alapvetéseit és néhány eset-vignettán keresztül a szerző szomato-pszichoterápiás munkája során szerzett tapasztalatainak lehetséges értelmezési keretét.

    
2017.02.24. péntek, 17:25. ELŐADÁS 15: 

A foganás, mint fenyegetés - a traumatizált perinatális időszak késői hatásai

ElőadóOrosz Katalin, klinikai szakpszichológus, Perinatus munkacsoport

ABSZTRAKT: A foganás legalább annyira félelemmel telített téma, mint amennyi vágy és reménység kapcsolódik hozzá. A témában összesűrűsödött ellentmondó érzelmek társadalmi ismertsége, az általános érzékenység is nagy, ami a személyes életutat is érinti. Előadásomban összefoglalom ezeket a pszichológiai hatásokat, és kifejtem azokat a tényezőket is, melyek rejtett módon, az értelem határain túl befolyásolják a foganással kapcsolatos vágyainkat.

Néhány esetrészlet bemutatásával felvázolom azokat az egymásnak feszülő lelki folyamatokat, ahol feltételezni lehet, hogy a funkcionálisan meddő kapcsolatban valamelyik tag feldolgozatlan perinatális traumája akadályozta meg a foganást. Bár ezek a hosszú terápiák nem mindig vezettek gyermek foganásához, de segítették a lelki egyensúly kialakulását.

Az alapvető, jellemző perinatális traumák közül bemutatok hármat:

  • - Diagnosztizált elveszett iker által okozott trauma,
  • - Nehéz születés, mint súlyos traumatizáltság,
  • - Az anya valós vagy vélt elvesztése, feldolgozatlan gyászfolyamat.

A perinatális traumák egyik hosszú távú hatása a PTSD szindrómában jelentkezik. A másik hatás az emberi kapcsolatok nehezítettsége. A harmadik súlyos hosszú távú hatás a későbbi élethelyzetekben megmutatkozó születési mintázatokkal kapcsolatos. Tapasztalatom szerint ezek mindegyike hozzájárulhat kisebb-nagyobb mértékben a foganás elmaradásához.

2017.02.24. péntek, 17:45. ELŐADÁS 16: 

Amikor a test elfárad, a lélek kimerül - a relaxációban rejlő lehetőségek fogantatási nehézségek esetén. 

Előadók: Rosnyay Nóra és Schwarcz Ágnes, mentálhigiénés segítő szakemberek, Perinatus munkacsoport

ABSZTRAKT: A fogantatási nehézséggel küzdő, és az asszisztált reprodukciós beavatkozásokban résztvevő pároknak számos megterhelő élménnyel, lelki nehézséggel kell megküzdeniük. A beteljesületlen vágy, a sok formában megtapasztalt frusztráció hosszú távon kimerítheti pszichés és társas előforrásaikat. Az élet beszűkülése, a minden hónapban átélt várakozás és csalódás a krónikus stressz állapothoz vezethet. A magas vagy tartós pszicho-szociális stressz a neuroendokrin mechanizmusokon keresztül közvetlenül fejti ki hatását a fogantatást szabályozó hormonális rendszerre és az immunrendszerre, élettanilag tovább csökkentve a megtermékenyülés esélyét. Az autogén tréning a pszichotónus áthangolásával a pszicho-vegetatív egyensúly kialakítására törekszik, mely a stressz hatásával ellentétes irányba fordítja a lélektani és a fizikai folyamatokat.

Ennek mentén tekintünk át néhány kutatási eredményt a relaxációs technikák fogantatásra gyakorolt hatásáról. Bemutatjuk az elmúlt évek szakmai tapasztalatait, amelyeket az autogén tréning gyakorlati alkalmazásával a hozzánk forduló párok esetében szereztünk.


2017.02.24. péntek, 18:05–18:20 Megbeszélés - kérdések, megjegyzések a hallgatóság köréből

A nap zárása, összefoglalása. Moderátor: dr. Bödecs Péter

2017.02.24. péntek, 18:30 MPPPOT Közgyűlés

19:30 FOGADÁS - minden résztvevőt szeretettel várunk az esti szendvics-fogadásra, koccintásra!

 

2017.02.25. szombat 

Ötödik ülés. Üléselnök: Nováky Rita

2017.02.25. szombat, 09:00. ELŐADÁS 17: 

Pre- és perinatális események, korai kapcsolati traumatizáció megjelenése óvodás gyermekek játékterápiájában.

ElőadóDr. Eigner Bernadett, adjunktus, Debreceni Egyetem, Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar (DEGYFK) pszichopedagógus, játékterapeuta

ABSZTRAKT: A traumatikus események mellett az interakciókban megtapasztalt elutasítás, ellenségesség, ridegség, távolságtartás, nem megfelelő válaszok a gyermek jelzéseire traumatizáló hatással lesznek az érzelmi-szociális fejlődésre. A gyerekek fenyegetőnek érezhetik környezetük bánásmódját, és védekezni próbálnak - lázadó, vagy félénk viselkedésekkel. Ezeket könnyen lehet viselkedési vagy emocionális rendellenességeknek minősíteni. Fontos lenne a gyermeket és környezetét rendszerként tekintve feltárni a nehézségek hátterét, és a szülőket is bevonó terápiás válaszokat kínálni. Az általam kidolgozott integratív játékterápiában a szülőkkel konzultációs keretekben foglalkozom, cél a jobb szülővé válás. Az előadásban két esetpéldán keresztül, játékokkal és rajzokkal illusztrálva mutatom meg a korai pre-és perinatális történések (asszisztált reprodukció, császármetszés), a kapcsolati traumatizáció mint oki háttér megjelenését a gyermek tüneteiben és a játékterápiában.2017.02.25. szombat, 09:20.  ELŐADÁS 18: 

Asszisztált reprodukció és regulációs zavarok

Előadók: Molnár Judit Eszter, klinikai szakpszichológus, Lengyel Anna, pedagógus, perinatális szaktanácsadó, Siba Mónika, gyógypedagógus, TSMT terapeuta

ABSZTRAKT: Ma már viszonylag közismert, hogy a fogantatási nehézségek, illetve az ennek megoldására tett asszisztált reprodukciós eljárások rövidtávon hatással lehetnek a megfogant („megtapadt”) magzatokra, a várandósságra és a szülés idejére, lefolyására. Arról azonban ritkábban esik szó, hogy a szülés után milyen folyamatok jellemzik a szülők és az újszülött egymásra hangolódását, hogyan történik a csecsemők regulációjának (kiemelten az alvás és evés területén) alakulása.  Fontos megértenünk, mi támogatja, vagy akadályozza a szülői szerepben való otthonra találást, és milyen sajátságai vannak ennek az útnak, amikor a fogantatás spontaneitása sérül. Előadásunkban áttekintenénk az asszisztált reprodukciós eljárással fogant magzatok megszületése utáni testi-lelki folyamatok egymásra hatását, azokat az akadályozó tényezőket, amelyek nehezíthetik a fenti területek fejlődését. A Budapesti Korai Fejlesztő Központ kiemelten foglalkozik evészavaros gyerekek terápiájával. Az eddig hozzánk érkezett családok anyagainak áttekintésével élő példákkal is szemléltetnénk a mindennapos munkában szerzett tapasztalatainkat, a lehetséges terápiás utakat.


2017.02.25. szombat, 9:40. ELŐADÁS 19: 

Perinatális játékok a mozgásos gyerekpszichoterápiában, a DSZIT-ben

ElőadóMolnár Magda, gyógypedagógus, klinikai szakpszichológus.  

ABSZTRAKT: A DSZIT (dinamikus szenzoros integrációs terápia) mint mozgásos gyermek pszichoterápia, hívja a perinatális időszak preverbális élményeit. E terápia során naponta dolgozunk a gyerekek perinatális tapasztalataival, amikor pl. kuckót építenek, születés játékot, kötözgető vagy csimpaszkodós játékokat játszanak. Hogyan ismerhetőek föl az egyes játéktípusok? Előadásomban azt próbálom megragadni, hogyan dolgozunk a gyerekek korai tapasztalatait megjelenítő játékaik közvetítésével életük korai történéseivel konkrét szinten, kapcsolati szinten, rajzos ábrázolás segítségével?

2017.02.25. szombat, 10:00-10:10

Megbeszélés - kérdések, megjegyzések a hallgatóság köréből

 

Hatodik ülés. Üléselnök: Liptákné Horváth Zsuzsanna

2017.02.25. szombat, 10:10 ELŐADÁS 20: 

Crisis as a stimulus to find and reactivate creativity /A krízis, mint a kreativitás megtalálására és reaktiválására vonatkozó inger. (angol nyelven, magyar fordítással).

Előadó: Smilja Janjatovic, pszichológus, az olasz és szerb nemzetközi Whole-Self intézet egyik vezetője

ABSZTRAKT: A kreativitás az indivuduáció és az egyéni és kollektív jelentéstulajdonítás folyamatának elengedhetetlen eszköze. Döntéseink, különösen az életfordulókon, még ha tudattalanul is, mély és alapvető motivációink alapján születnek meg. Ezek a döntések az egyéniségünk alakításában és a jelentéstulajdonítás folyamatában fontos szerepet játszanak. A tudattalan önmagára ébredésének története az, amit Jung individuációnak nevez. Az individuáció folyamata az egyén saját szüleivel történő, nem tudatos azonosulásával kezdődik. Az érési folyamat állandó változással jár. Ha ezt a változást akadályoztatják vagy akár csak a változástól való félelem áll az útjába, akkor elérkezik a krízis ideje, annak minden lehetséges következményével. Az individuáció a differenciálódás és integráció folyamatain keresztül megy végbe intrapszichés és interpszichés szinteken. Intrapszichés szinten ez azt jelenti, hogy először az “Ego” különválik a tudattalan lelki tartalmaktól, majd később reintegrálja a leválasztott tartalmakat az “ego” táplálása érdekében. Interpszichés szinten pedig azt jelenti, hogy az egyén megérkezik egy feltétlen, kollektív létélménnyel való összeolvadásból egy kritikus gondolkodáson alapuló létezésbe, melyben már megszűrve fogadja be a magasabb minőségű kulturális mintákat. Mindkét folyamat már méhen belül elindul és nem csak az egyén későbbi életét határozza meg, hanem leszármazottainak életminőségét is.


2017.02.25. szombat, 10:30. ELŐADÁS 21: 

A cikluskövetés szerepe a termékenységi vizsgálatokban.

ElőadóCserháti-Herold Janka, termékenységtudat tanácsadó

ABSZTRAKT: A cikluskövetés fontossága sokszor elhanyagolt az orvosi eljárásokban. Holott a szimptotermális-módszer segítségével olyan mélységben valósulhat meg a hormonegyensúly felmérése, amely jelentős segítséget nyújtana az orvosi eljárások (pl vérvételek, termékenységi vizsgálatok) időzítésében. A 3 elsődleges termékenységi jel megfigyelésével alapvetően képet kaphatunk az ösztrogén, és a progeszteronszintről, az ovulációról és a luteális fázisról. A méhnyaknyák és az alaptesthőmérséklet megfigyelése és jegyzetelése felbecsülhetetlen információkat hordoz a termékenységről. Ha a nők komplett ciklusgörbével érkeznének az orvoshoz, az sokat segítene abban, hogy mely ponton kell elindítani a vizsgálatokat, és mely ponton kell segíteni a rendszeren, ha szükséges.


2017.02.25. szombat, 10:50. ELŐADÁS 22: 

Méhátültetés: a jövő, vagy inkább a jelen? 

Előadódr. Ujvári Attila, szülész-nőgyógyász szakorvos, az MPPPOT elnökségi tagja

ABSZTRAKT:


    
2017.02.25. szombat, 11:10-11:25

Megbeszélés - kérdések, megjegyzések a hallgatóság köréből

2017.02.25. szombat,  11:25–11:45 Kávészünet

 

2017.02.25. szombat, 11:45-13:15 Műhelyek

Fontos: A szombati műhelyekre feliratkozni kizárólag személyesen, a konferencia helyszínén lehet a regisztrációs pultnál, péntek reggeltől. 

2017.02.25. szombat, 11:45-13:15 MŰHELY 1. Kapcsolatanalitikus műhely esetismertetések 

Döbör Ágota pszichológus, Pongrácz Dóra pszichológus, dr. Somkövi Ágnes orvos, Müller Zsófia klinikai pszichológus
Idei műhelyünkben több eseten keresztül szeretnénk a nehezített termékenység és asszisztált reprodukció témáját körbejárni és a kapcsolatanalitikusi munkán keresztül feldolgozni.
A fogantatás nehezítettsége az anya-magzat kapcsolatanalízis során is tükröződik. A korábbi veszteségek, vetélések a magzattal való kommunikációt nehezítik, még akkor is, ha a megtermékenyülés végül természetes módon jön létre. Ezek a veszteségek gyakran vezethetnek ahhoz, hogy a szülőknek asszisztált reprodukció segítségét kell igénybe venni. Az esetleg több embrió beültetésével, a beültetett, de beágyazódni nem képes embriók felszívódásával járó folyamat újabb veszteségek lehetőségét rejtik magukban. Vannak olyan speciális helyzetek, ahol az asszisztált reprodukció manapság rutinszerű alkalmazása sem jelent megoldást a gyermekre vágyó családok számára.
Bemutatandó történeteinkben az asszisztált reprodukció során a szülők saját sejtjeikkel vesznek részt, két anya-magzat kapcsolatanalízisbe járó kismamánál a fogantatás csak petesejt donáció útján jöhetett létre.

2017.02.25. szombat, 11:45-13:15 MŰHELY 2. A pre- és perinatális tapasztalat komplexitása: Miért trauma és hogyan gyógyítható?
Olga Gouni workshopja (angol nyelvű, fordítással)

A műhely során bemutatásra kerül a szerző által kidolgozott ún. „Ős-Egészség Fejlődési Program” (Primordial Health Advancement Program), amely várandós párok támogatását segíti elő. Olga Gouni a görög Perinatális Pszichológiai Társaság elnöke.

A Pre-és perinatális emberi tapasztalat a modern tudományok, teóriák (komplexitás teória) fényében című tanulmány segít felismerni azt, hogyan jött létre a Kozmosz és hogy jelent meg a folytonosan fejlődő emberi létezés a Földön. Ez a tanulmány lehetőséget kínál arra, hogy jobban megérthessük: ugyanazok az örök, univerzális törvények, melyek a kozmikus teremtés folyamatán dolgoznak, mozgatják az elsődleges emberi létezés és túlvilág dinamikáit is. A cikk szeretne rámutatni arra, hogyan hasznosítható a tíz legjelentősebb komplexitás alapelv a pre-és perinatális tapasztalásban és hogyan vehetjük ezeket számításba az egészségfejlesztési folyamatok tervezése során. Módszertanilag a kutatás a hermeneutikai fenomenológiát követi. A Komplex Adaptív Rendszereket (CAS) és Komplex Fejlődő Rendszereket (CES) magyarázó legfőbb komplexitás törvények tanulmányozása nyomán ezeket alkalmaztuk a pre-és perinatális pszichológia kontextusában. A kutatás eredményei azt mutatják, hogy a pre-és perinatális élmény mélységeiben a komplexitás fényében értelmezhető. Korunk kutatói számára a komplexitás teória eddigi eredményei érthetőbbé tehetik az emberi létezést a maga multidimenzionális és interdiszciplináris keretei között. A kutatás konklúziója: egyértelművé teszi, hogy 1, a lineáris gondolkodás helyett át kell térnünk az egészleges gondolkodásra, ahogy ezt a káoszelmélet is magyarázza, 2. a bizalomnak egy olyan új síkját kell kiépítenünk, amely megengedi számunkra az új formák felbukkanását az emberi irányításon túlmutató spontán teremtés eredményeképpen, 3. új gyakorlatokra van szükség az egészségfejlesztésben és az emberi jóllét területén, melyek összhangban vannak a kozmosz törvényeivel. Kulcsszavak: prenatális, perinatális, trauma, komplexitás teória, tudatosság, fejlődés, káosz, felbukkanás, útkövetés, önszerveződés, fraktálok, csomópontok 


2017.02.25. szombat, 11:45-13:15 MŰHELY 3.

"Testetölt"
Molnár Judit
A workshop célja, hogy mélyebb betekintést engedjen a termékenységi nehezítettség folyamataiba. A műhelyidő biztosítja, hogy teljes ívében láthassuk a terápiát. A prezentált esetekben megmutatkoznak az asszisztált reprodukciós történetek jellegzetes átdolgozandó témái. Álomsorozatok mentén haladva gyűjtjük össze a tudattalan nyelvének jellegzetes képeit. A workshop másik témája, a foganástörténet szerepe a gyermeki oldalon, jellegzetes elakadások, tünetek estén. A műhely témaindító előadásokra és aktív résztvevőkkel közös gondolkodásra hív.

2017.02.25. szombat, 11:45-13:15 MŰHELY 4.

A Kriston-módszer termékenység fokozó hatása mindkét nemnél
Dr. Skultéti Judit, Intimorvos, Kriston Intim Torna Tréner
A Kriston Intim Torna módszertana egyaránt hat a testre, szellemre, lélekre, ami hatékonyan számolja fel a szervezet megfoganás ellenes folyamatait.  A 12 órás tréningen résztvevő nők 96%-ban, míg a férfiak 100%-ban jelezték vissza, hogy nőtt az önbizalmuk.  A menstruációs görcs 1 hónap alatt a résztvevők 47%-nál szűnt meg. A megfoganás sokaknál a tréninget követő hetekben bekövetkezik. A műhelymunka résztvevői gyakorlati ízelítőt kapnak a módszerből, illetve szó lesz arról, hogy miként támogatja az óvodai, kamasz, felnőtt programunk a reprodukciós egészséget.  A Kriston-módszer haladó tréningjei a Gésák titka®, Gólyatréning® segítenek az egészséges szexuális élet kialakításában, illetve az elégedettséggel járó szülés elősegítésében. A műhelymunkára kényelmes öltözet javasolt.

2017.02.25. szombat, 13:20

Záró kör - a kongresszus tapasztalatainak megbeszélése, gyakorlati implikációk és javaslatok a jövőre vonatkozóan

2017.02.25. szombat, 14:00

A Kongresszus zárása