Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat

Magyar Pre- és Perinatális Pszichológiai és Orvostudományi Társaság (MPPPOT)

 

Jelen tájékoztatóval kívánja a Magyar Pre- és Perinatális Pszichológiai és Orvostudományi Társaság (továbbiakban „Adatkezelő”, vagy „MPPPOT”) biztosítani a honlapra látogatókat, hírlevélre feliratkozókat, a képzésekre és műhelyekre, időszakosan kiírt és állandó éves programokra jelentkezőket (továbbiakban „Érintett(ek)”), hogy tiszteletben tartva személyes jogaikat, az Általános Adatvédelmi Rendeletben (továbbiakban „Szabályzat”) foglaltak alapján jár el adataik kezelését illetően.

 

1. Az Adatkezelő és annak adatai

Adatkezelő” az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan, vagy másokkal együtt meghatározza.

Név: Magyar Pre- és Perinatális Pszichológiai és Orvostudományi Társaság

Képviselő: Dr. Bödecs Péter

Székhely: 1037 Budapest, Kisbojtár utca 31/12. V. 

Adószám:  18228933-1-41

Elektronikus elérhetőség: www.mpppot.hu

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Hivatalos Facebook oldal: https://www.facebook.com/mpppot/

Bankszámlaszám: ERSTE Bank 11649001-07912700-49000007

 

2. Az Érintett jogai

  • tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről,
  • kérheti javítását, pontosítását,
  • törlését, korlátozását, adatkezeléshez történt hozzájárulása visszavonását,
  • tiltakozhat adatai kezelése ellen,
  • élhet adathordozáshoz való jogával,
  • panasszal élhet jogszerűtlen adatkezelés miatt,
  • jogszerűtlen adatkezelés esetén jogorvoslattal élhet.

Az Érintett, a fenti jogok gyakorlására vonatkozó szándékát az Adatkezelőnek címezve postai, vagy elektronikus úton teheti meg. Ez irányú kérésre a Magyar Pre- és Perinatális Pszichológiai és Orvostudományi Társaság megfelelő tájékoztatást küld. Amennyiben az Érintettnek bármilyen észrevétele, esetleg aggálya van az MPPPOT adatkezelési eljárásával kapcsolatban, a fent említette módokon jelezheti az Adatkezelő felé.

 

3. Az MPPPOT honlapja (www.mpppot.hu)

3/a. Honlap tárhelyének szolgáltatója:

Neve: EVOLUTIONET Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Székhelye: 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.

Adószáma: 14992511-2-02 / HU 14992511

Cégjegyzékszám: Cg. 02-09-075023

Ügyfélszolgálat: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. / +36 30 503 1929

Adatvédelmi felelős: Esch Tamás, ügyvezető

Adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi linken: https://szerverzum.hu/adatvedelmi-tajekoztato-gdpr.php 

3/b. A honlap célja,

hogy bemutassa a Magyar Pre- és Perinatális Pszichológiai és Orvostudományi Társaság tevékenységi körét, hirdesse és szervezze annak éves főbb szakmai eseményeit és továbbképzéseit, valamint lehetőséget biztosítson az érdeklődők számára az ezen programokon való részvételre. Ennek fényében 4 esetben kérheti el az Érintett adatait a honlapon: a Belépési Nyilatkozat kitöltésénél, a Hírlevélre való feliratkozásnál, az éves Konferenciára, illetve egyéb szakmai eseményekre, műhelyekre való jelentkezésnél. A honlap célja továbbá, hogy átfogó képet adjon a perinatális tudományról, valamint annak folyamatos fejlődéséről, híreiről tájékoztatást nyújtson a perinatális időszak szakemberei és az érintett családok számára.

3/c. A cookie, vagy süti

elektronikus lenyomat, amelyeket az Érintett internetes böngészője ment le az MPPPOT honlapjáról és tárolja azokat az Érintett gépén. Ezeknek a sütiknek a segítségével ismerhető fel, hogy az Érintett már járt az adott honlapon.

3/d. Hírlevél szolgáltatója

MailChimp c/o The Rocket Science Group, LLC

Székhelye: 675 Ponce De Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

A hírlevél szolgáltatójának adatkezelési tájékoztatóját az alábbi linken érheti el: https://mailchimp.com/legal/privacy/ 

A hírlevélre történő feliratkozásnál a MailChimp adatkezelési és sütikezelési szabályai érvényesülnek.

Az Érintett bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevelekben szereplő leiratkozási linken keresztül, vagy a Magyar Pre- és Perinatális Pszichológiai és Orvostudományi Társaság e-mail címére küldött leiratkozási kéréssel, amelyek után elérhetőségeit az MPPPOT teljes mértékben töröli adatbázisából, így annak tevékenységeiről és eseményeiről nem küld további hírlevelet.

3/e. Belépési Nyilatkozat

A holnapon található Belépési Nyilatkozat kitöltésével jelzi az Érintett, hogy a Magyar Pre- és Perinatális Pszichológiai és Orvostudományi Társaság Tagja kíván lenni. Az éves tagdíj 5000 Ft, amelyről az MPPPOT számlát küld. Amennyiben az Érintett nem kíván többet Tag lenni, vagy megváltoztatná adatait, azt az MPPPOT hivatalos e-mail címére küldött levélben tudja kérvényezni, amely után az MPPPOT a kérésnek megfelelően törli az Érintett személyes adatait a taglistából, vagy megváltoztatja a vonatkozó adatokat.

 

4. Az adatkezelés célja

Az Érintettől elkért személyes adatok kizárólag a személyazonosság megállapítását, az MPPPOT eseményeire jelentkezőkkel történő kapcsolattartást, tájékoztatást, illetve az események gördülékeny lebonyolítását szolgálják. Az adatok informálják a szervezőket a megfelelő előkészületek megtételéhez és hozzájárulnak a statisztikai jellegű elemezhetőséghez.

 

5. A személyes adatok továbbítása harmadik fél számára

A személyes adatokat az MPPPOT körültekintően kezeli, az Érintett engedélye nélkül harmadik fél számára nem adja ki.

 

6. Az adatkezelés időtartama

6/a. Adatkezelés időtartama MPPPOT Tagsággal nem rendelkezők részére

Az Érintett személyes adatait az MPPPOT addig kezeli, amíg az eredeti megkeresés célja teljesül, kivéve, ha külön – tájékoztatást követő – hozzájárulásával más jellegű adatkezeléshez önként és egyértelműen írásban hozzájárul.

6/b. Adatkezelés időtartama MPPPOT Tagsággal rendelkezők részére

MPPPOT Tagok személyes adatait az MPPPOT addig kezeli, amíg az Érintett a Tagságát az éves tagdíj befizetésével továbbra is fenntartani kívánja.

Az Érintett elektronikus úton – Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. – bejelentett kérésére az adatokat az MPPPOT megváltoztatja, pontosítja, törli az adatbázisból.

 

7. Adatbiztonság

Az Ön adataihoz csak az Adatkezelő vezető tisztviselői és jogi esetek esetén ügye ellátásával érintett feladatkörrel rendelkező munkavállalói, valamint megbízott ügyvédei férhetnek hozzá. Az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat az Adatkezelő szerverén tárolja.

 

8. Panasztétel lehetősége adatvédelmi jogszerűtlenség észlelése esetén

  • Panaszával először forduljon hozzánk bizalommal, az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldött e-maillel, vagy az 1037 Budapest, Kisbojtár utca 31/12. címre küldött levéllel.
  • Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

 

9. Hatósági panasztétel

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

honlap: www.naih.hu 

 

10. Jogorvoslat, kártérítés

Bírói úton jogorvoslatot kérhet az Adatkezelővel szemben, amennyiben az Egyesület az Ön megítélése szerint a személyes adatai nem megfelelő kezelése következtében megsértette a GDPR szerinti jogait.

 

11. Tájékoztatási kötelezettség

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.

 

Budapest, 2021. január 1.

Magyar Pre- és Perinatális Pszichológiai és Orvostudományi Társaság